วิธีลงทะเบียน

สมัครสมาชิก (สมัครคลิกที่นี่)

กรอกข้อมูล Email, Username, Password ให้ครบถ้วน

กรอกข้อมูลส่วนตัว (คลิกที่นี่)

กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน

เลือกหลักสูตรการอบรม (คลิกที่นี่)

เลือกหลักสูตรที่ต้องการจะสมัครและเลือกจำนวนที่ต้องการเข้าอบรม

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว

ตรวจสอบความถูกต้อง กด "ยืนยัน"

ชำระเงิน

ชำระเงิน ได้ตามวิธีการชำระเงิน

ส่งหลักฐานการชำระเงิน (คลิกที่นี่)

ท่านสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่เมนู ส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยแนบหลักฐานการชำระเงินในรูปแบบไฟล์ภาพ

ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน (คลิกที่นี่)

ตรวจสอบได้ผ่านทางออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบ

วิธีชำระเงิน

Payment

คุณสามารถชำระเงินได้ผ่านช่องทางดังนี้
1. ชำระเงินสด
2. ชำระผ่านช่องทางการโอนเงิน
3. ชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค
สามารถดูรายละเอียดการชำระเงินเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดของการอบรมนั้นๆ

ส่งหลักฐานการชำระเงิน

ส่งหลักฐานการชำระเงินออนไลน์(คลิกที่นี่)
**ข้าราชการสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางและค่าที่พักได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ลงทะเบียนอบรมเสร็จสิ้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมจะเสร็จสิ้น เมื่อท่านส่งหลักฐานการชำระเงินและได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว