โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

E-mail: hitaptraining@hitap.net
โทร : +662-590-4549 , +662-590-4374-5 ,+669-67199033
โทรสาร : +662-590-4369


แบบฟอร์มติดต่อ