โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

E-mail: hitap@hitap.net
โทร : +662-590-4549 , +662-590-4374-5
โทรสาร : +662-590-4369


แบบฟอร์มติดต่อ